دفترچه یادداشت کدبازان

چی تو ذهنته که ممکنه بپره؟؟؟
اینجا بنویس تا دفعات بعدی هم بتونی ازش استفاده کنی
در صورتی که مرورگر شما در حالت مهمان باشه بعد از هربار بسته شدن مرورگر یاد داشت شما پاک خواهد شد. در غیر اینصورت حتی با خاموش و روشن شدن سیستم نوشته شما پاک نخواهد شد.