کد زوم شدن عکس در سایت

کد زوم شدن عکس در سایت  این کد به وسیله جاوا اسکریپت ساخته شده و با دکمه مثبت عکس بزرگ شده و با دکمه منفی عکس کوچک میشود وبا دکمه فلش عکس به حالت اولیه برمیگردد

این کد را میتوانید در وبلاگ و سایت.این کد را میتوانید در صفحات جداگانه و یا اسکریپتهای اختصاصی وبلاگ و قالب سایت استفاده نمایید.

 

کد زوم شدن عکس در سایت

پیشنمایش کد

<center>
<h2><a style="display:none;" href="https://www.codebazan.ir/">&#1705;&#1583;&#1576;&#1575;&#1586;&#1575;&#1606;</a></h2><script language="JavaScript" type="text/javascript">
<!--//THIS SCRIPT IS MADE BY HAMAD BELSHALAT
  //DO NOT REMOVE THESE COMMENTS
  //THANK YOU
  //THIS SCRIPT IS NOT SUPPORTED ON OLD BROWSERS EXAMPLE: Netscape 4, Netscape 3
  function zoom(type)
  {
  if (type=="in" ) {document.images["img"].width+=2;document.images["img"].height+=2;}
  if (type=="out") {document.images["img"].width-=2;document.images["img"].height-=2;}
  }

//--> 
</script>

<img name="img" style="border: 3px solid #000c4c" alt="" src="https://codebazan.ir/test1.jpg"><br>
<a href="javascript:zoom('in')"><p><img src="https://rozup.ir/view/1010465/Untitled-2.png" alt="codebazan" width="20" </a>
<big style="padding:10px;">|</big>
<a href="javascript:zoom('out')"><img src="https://rozup.ir/view/1010464/Untitled-1.png" alt="codebazan" width="20" </a>
<big style="padding:10px;">|</big>
<a href="javascript:location.reload()"><img src="https://rozup.ir/view/1010498/refresh.png" alt="codebazan" width="20" </a>
<br><br>
<em>code by codebazan.</em>
</div>
</center>

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *