ابزار تشخیص رنگ
یک رنگ را انتخاب کنید
بعد از انتخاب کد ان برای شما نمایان میشود

در باکس زیر کد رنگ انتخاب شده قرار میگیرد

اگر کد رنگ دارید و برای شناسایی نوع رنگ ان کد را در باکس فوق قرار داده و کلید شناسایی رنگ را بفشارید تا کد مورد نظر شما تبدیل به رنگ شود

شما میتوانید رنگ را به صورت عددی در باکس زیر وارد نمایید و کلید تنظیمات دستی رنگ را بفشارید تا رنگ مورد نظر شما ساخته شود...

مقدار رنگ قرمز مقدار رنگ سبز مقدار رنگ ابی