کد ایجا پرده باز شو در ابتدای لود سایت

کد ایجا پرده باز شو در ابتدای لود سایت کد ایجا پرده باز شو در ابتدای لود سایت با این کد یک پرده شبیه به پرده خوش امد گویی در ابتدای ورد به سایت خود نمایش دهید.این کد بسیار زیبا و ساده با css و با کمک java script ساخته شده …