ابزار نمایش ساعت و تاریخ دقیق

ابزار نمایش ساعت و تاریخ دقیق با این ابزار بعد از کلیک کاربر روی دیدن ساعت و تاریخ  , ساعت و تاریخ در همان لحضه به صورت دقیق نمایش و ثبت خواهد شد. این ابزار را میتوانید در وبلاگ و یا سایت خود قرار داده تا کاربران بتوانند از ان استفاده …