ابزار فشرده سازی عرضی متن

ابزار فشرده سازی عرضی متن ابزار فشرده سازی عرضی متن با ابزار زیر شما میتوانید کدهایی که به صورت عرضی اسکرول میخورند را فشرده نمایید تا کپی کردن ان برای بازدیدکنندگان اسان شود.این ابزار با داشتن درصد مقدار فشرده کردن را توسط شخص تعیین میکند. توجه نمایید کدهایی که با …