کد سایه دار کردن متن

کد سایه دار کردن متن کد سایه دار کردن متن این کد یکی از کدهای کاربردی سایت و وبلاگ میباشد شما میتوانید با این کد متنهای دلخواه خود را سایه دار کنید این کد با css ساخته شده مقدار سایه دار شدن را میتوانید در کد تنظیم نمایید.