کد ایجاد ادامه مطلب برای صفحات html

کد ایجاد ادامه مطلب برای صفحات html کد ایجاد ادامه مطلب برای صفحات html با این کد شما میتوانید برای صفحات htmlخود ادامه مطلب ایجاد کنید.این کد بسیار ساده را میتوانید قبل و بعد از متنی که میخواهید در ادامه مطلب قرار بگیرد جایگزین کنید تا نیمی از متن در …

کد نمایش ادامه مطلب با یک کلیک

کد نمایش ادامه مطلب با یک کلیک کد نمایش ادامه مطلب با یک کلیک با این کد شما میتوانید یک متن طولانی را در سایت خود به دو بخش تقسیم کرده که بخش کمتر ان در قسمت نمایشی و بخش دوم ان در قسمت ادامه مطلب  قرار داده که پس …

کد نمایش متن مخفی شده

کد نمایش متن مخفی شده کد نمایش متن مخفی شده  یا همون ادامه مطلب با این کد شما میتوانید در سایت خود یک صفحه ایجاد کنید که متنهای طولانی را در این کد قرار دهید تا کاربر برای دیدن ان روی دیدین بیشتر کلیک کنه و بقیه مطلب براش نمایان …