کد تغییر رنگ پاراگراف در سایت

کد تغییر رنگ پاراگراف در سایت کد تغییر رنگ پاراگراف در سایت با این کد خیلی ساده شما میتوانید متن هایی که در بین تگ <p>  قرار دارند را تغییر رنگ داده.شما میتوانید با کد زیر به کل پاراگراف های سایت بکگرند داده و یا به دلخواه میتوانید به یکی …

کد فاصله انداختن بین پاراگراف

کد فاصله انداختن بین پاراگراف کد فاصله انداختن بین پاراگراف شما میتوانید با این استایل بین پاراگرافهای نوشته خود فاصله دلخواه را ایجاد کنید. توجه نمایید فاصله بین پاراگراف با مقدار<p> مشخص میشه پس ما در استایل خود مقدار را p در نظر میگیریم و استایل دهی به ان را …