ابزار گرد کردن دور عکس

ابزار گرد کردن دور عکس ابزار گرد کردن دور عکس این ابزار یکی از ابزار های کاربردی وبمستران است که با این ابزار میتوانند به دور عکس کادر ایجاد نمایند و مقدار گرد شدن دور عکس را نیز به صورت دستی تنظیم کنند.این ابزار برای اولین بار در کدبازان – …