اموزش قرار دادن تصویر پس زمینه

اموزش قرار دادن تصویر پس زمینه اموزش  قرار دادن تصویر پس زمینه یکی از اموزشهای کامل برای تمام تغییرات روی پس زمینه میباشد که میتوان از تکرار عمودی,افقی,تمام صفحه کردن,ثابت کردن و..نام برد. برای تغییرات روی عکس پس زمینه سایت میتوانید از css استفاده کنید.شما میتوانید تصاویر پس زمینه را به …

کد تغییر رنگ خودکار صفحه

کد تغییر رنگ خودکار صفحه کد تغییر رنگ خودکار صفحه با این کد شما میتوانید کاری کنید تا هر چند ثانیه یکبار پس زمینه سایت به رنگهای رندوم  یا دلخواه شما در اید. برای اینکار شما میتوانید چندیدن کد با الگویی که در کد موجوده به ان اضافه کنید تا …