تغییر رنگ دو پاراگراف یا سطر با هم

تغییر رنگ دو پاراگراف یا سطر با هم تغییر رنگ دو پاراگراف یا سطر با هم با این کد کوتاه شما قادر خواهید بود تا به نوشته های خود در سایت رنگ دلخواه دهید یا در کدباکس خود میتوانید به صورت دستی از این کد استفاده کرده و رنگ دو …