دورزدن موبایل فرندلی mobile-friendly گوگل

دورزدن موبایل فرندلی mobile-friendly گوگل اموزش نحوه دورزدن موبایل فرندلی (mobile friendly) گوگل با این ترفند شما میتوانید صفحه موبایل فرندلی mobile-friendly گوگل را دور بزنید.نمونه دلیل برای دور زدن: ما یک ابزار داریم که حتما باید در حالت دسکتاپ لود بشه تا کاربر بتونه راحت باهاش کار کنه.اما گوگل …