کد جابجایی عکس با ماوس

کد جابجایی عکس با ماوس کد جابجایی عکس با ماوس این کد با جکوئری ساخته شده است که به نوشته ها و یا عکسهای شما قابلیت جابه جایی میده یعنی کاربر سایت شما میتونه به سلیقه خودش عکسها رو با کشیدن جابه جاکنه این کد بیشتر در سایتهای نمایش عکس …