کد ثابت کردن عکس پس زمینه سایت

کد ثابت کردن عکس پس زمینه سایت (کد ثابت کردن عکس پس زمینه سایت)  این کد در هد سایت قرار گرفته و پس زمینه سایت با حرکت اسکرول بار ثابت بوده و حرکت نمیکند. .با دیدن دمو متوجه منظور بنده خواهید شد.شما میتوانید عکس دلخواه خود را با این کد …