دانلود افزونه all-in-one-wp-security

  دانلود افزونه all-in-one-wp-security این افزونه یکی از افزونه های قدرتمند برای امنیت دادن به سایت وردپرسی محصوب میشود.  دانلود افزونه all-in-one-wp-security شما بامیتوانید از این افزونه برای بستن راه هکر به سایت خود استفاده کنید بعداز نصب وانجام تنظیمات لازم از طریق فایل .htaccessراه نفوز هکران را بسته وامنیت سایت …