کد نوشتن متن روی برگه خط دار

کد نوشتن متن روی برگه خط دار کد نوشتن متن روی برگه خط دار با این کد شما میتوانید متنهای خود را روی خط نوشته و برای کاربرانتان به نمایش در بیاورید.این کد شبیه به نوشتن روی دفتر خط دار بوده و بسیار بسیار کاربردی و زیبا میباشد.شما میتوانید اندازه …