کد php جایگزین ایفریم – iframe

کد php جایگزین ایفریم – iframe کد php جایگزین ایفریم – iframe با کدی که در ادامه مطلب برای شما قرار خواهیم داد شما میتوانید به جای استفاده از ایفریم ها در وبسایت خود از کدهای جایگزین استفاده نمایید. با توجه به اینکه سایتهای موجود در ایفریم ها توسط موتور …