دکمه پرینت از صفحه سایت یا وبلاگ

دکمه پرینت از صفحه سایت یا وبلاگ دکمه پرینت از صفحه سایت یا وبلاگ با قرار دادن این کد در بخش دلخواه قالب سایت خود این امکان را به کاربر خواهید داد تا با یک کلیک بتواند از صفحه سایت یا وبلاگ شما پرنت بگیرد. این کد را میتوانید در …