کد ایجاد دکمه گوگل مشکی

کد ایجاد دکمه گوگل  مشکی کد ایجاد دکمه گوگل  مشکی با این کد شما میتوانید یک دکمه G+1 در گوشه سایت خود ایجاد کرده تا بازدید کنندگانتون با کلیک روی ان شما شما را  با دوستانشان به اشتراک بگذارند.این کد در گوشه سمت چپ سایت نمایان خواهد شد و با …