کد انتقال تلفن های هوشمند به ادرس دلخواه

کد انتقال تلفن های هوشمند به ادرس دلخواه کد انتقال تلفن های هوشمند به ادرس دلخواه این کد به وسیله جاوا ساخته شده و باتوجه به سیستم عامل موبایل تفکیک شده و گوشیهایی که با سیستم عامل تعریف شده در کد وارد سایت بشن به ادرس موبایلی و یا هر …