کد انتقال صفحه سایت به ادرس جدید- ریدایرکت

کد انتقال صفحه سایت به ادرس جدید- ریدایرکت کد انتقال صفحه سایت به ادرس جدید- ریدایرکت با کدی که در ادامه مطلب برای شما قرار داده ایم شما میتوانید از ادرس قدیمی کاربر را به ادرس جدید هدایت کنید.برای مثال ما یک نمونه از کد برای html و نمونه ای  …