کد ایجاد ساعت زیبا در فوتر سایت

کد ایجاد ساعت زیبا در فوتر سایت کد ایجاد ساعت زیبا در فوتر سایت کد ایجاد ساعت زیبا در فوتر سایت با این کد شما میتوانید در فوتر سایت خود یک ساعت بسیار زیبا این ساعت به صورت افقی و به ترتیب ساعت دقیقه و ثانیه در زیر هم قرار …

کد محاسبه زمان سپری شده تایمر انلاین

کد محاسبه زمان سپری شده تایمر انلاین کد محاسبه زمان سپری شده تایمر انلاین این کد در هد سایت و یا در صفحات جداگانه سایت قرارگرفتهبا کلیک بر روی شروع به تایمر , زمان کلیک بر دکمه را ذخیره کرده و  بعد از اتمام کار روی زمان سپری شده کلیک …