شرط عدد بودن ورودی در php

شرط عدد بودن ورودی در php شرط عدد بودن ورودی در php شاید برای شما هم این مشکل وجود داشته باشه که کاربران پارامترهای ورودی را جای اعداد با حروف پر میکنند و یا کاراکتر های غیر مجاز در ان وارد میکنند.خب برای اینکه از ورودی غیر مجاز جلوگیری کنیم …