اموزش قرار دادن تصویر پس زمینه

اموزش قرار دادن تصویر پس زمینه اموزش  قرار دادن تصویر پس زمینه یکی از اموزشهای کامل برای تمام تغییرات روی پس زمینه میباشد که میتوان از تکرار عمودی,افقی,تمام صفحه کردن,ثابت کردن و..نام برد. برای تغییرات روی عکس پس زمینه سایت میتوانید از css استفاده کنید.شما میتوانید تصاویر پس زمینه را به …

کد ثابت کردن عکس پس زمینه سایت

کد ثابت کردن عکس پس زمینه سایت (کد ثابت کردن عکس پس زمینه سایت)  این کد در هد سایت قرار گرفته و پس زمینه سایت با حرکت اسکرول بار ثابت بوده و حرکت نمیکند. .با دیدن دمو متوجه منظور بنده خواهید شد.شما میتوانید عکس دلخواه خود را با این کد …