کد قالب افلاین وبلاگ و سایت

کد قالب افلاین وبلاگ و سایت کد قالب افلاین وبلاگ و سایت  این قالب در زمانهایی کاربرد داره که شما میخواین در سایت خود تغییراتی ایجاد کنید و نخواید بازدید کننده سایت رو در حال تغییرات تماشا کنه برای همین این کد رو موقتا به جای قالب وبلاگ و یا …