ساده ترین کد رفرش صفحه سایت

ساده ترین کد رفرش صفحه سایت متاتک رفرش سایت ساده ترین کد رفرش صفحه سایت تغییر صفحه با متاتگ این کد در هد سایت قرار گرفته و مقدار زمان رفرش شدن صفحه را در ان تنظیم کنید.بعد از گذشت زمان مورد نظر به صورت خودکار شروع به رفرش صفحه مینماید. …