متحرک سازی متن با دکمه استارت و استاپ

متحرک سازی متن با دکمه استارت و استاپ متحرک سازی متن با دکمه استارت و استاپ  این کد برای متحرک سازی متن با  تگ marquee برای اخبار سایت و یا جدیدترین مطالب سایت و… کاربرد دارد. میتوان مسیر حرکت کد را از چپ به راست و … اندازه متن و …