کد متحرک سازی عنوان سایت

کد متحرک سازی عنوان سایت کد متحرک سازی عنوان سایت این کد با کمک جاوا ساخته شده و در قسمت هد سایت یا وبلاگ قرار گرفته و عنوان سایت یا وبلاگ مورد نظر شما را متحرک میسازد.نحوه کار این کد بدین صورته که باید عنوان سایت خود را دوباره در …