مشکل ران نشدن اپاچی زمپ سرور

مشکل ران نشدن اپاچی زمپ سرور مشکل ران نشدن اپاچی زمپ سرور یکی از مشکلات استفاده از زمپ سرور استار نشدن اپاچه هست که اکثر این مشکلات اشغال بودن پورت ۸۰ و ۴۴۳ هست که در این پست اموزش رفع این مشکل میپردازیم ارور عمومی پورت [Apache] Status change detected: …