منوی ثابت بالای سایت

منوی ثابت بالای سایت کد منوی ثابت بالای سایت با قرار دادن این کد در هد قالب خود یک منو ثابت در بالای ثایت اضافه خواهد شد که با حرکت اسکرول بار به پاییت محو نشده و در قسمت بالای سایت نمایان است. این کد به کمک css ساخته شده …