کد ایجاد تولتیپ ساده برای لینک و عکس

کد ایجاد تولتیپ ساده برای لینک و عکس کد ایجاد تولتیپ ساده برای لینک و عکس با کد زیر شما میتوانید برای عکسها و لینکهای خود یک تولتیپ ساده ایجاد کنید.شما برای اضافه کردن تولتیپ باید به صورت دستی به لینکها و عکسهای خود کد زیر را اضافه کنید( title=”متن تولتیپ” ) …

کد نمایش اطلاعات عکس در باکس

کد نمایش اطلاعات عکس در باکس کد نمایش اطلاعات عکس در باکس این کد بارفتن ماوس روی عکس اطلاعات از قبل تععین شده را در باکس کناری ان نمایش میدهد. شما میتوانید با شخصی سازی کد و ویرایش اطلاعات ان یک کد زیبا برای نمایش اطلاعات تصاویر موجود در سایت …