کد ایجاد تولتیپ ساده برای لینک و عکس

کد ایجاد تولتیپ ساده برای لینک و عکس کد ایجاد تولتیپ ساده برای لینک و عکس با کد زیر شما میتوانید برای عکسها و لینکهای خود یک تولتیپ ساده ایجاد کنید.شما برای اضافه کردن تولتیپ باید به صورت دستی به لینکها و عکسهای خود کد زیر را اضافه کنید( title=”متن تولتیپ” ) …

کد نمایش اطلاعات قسمتی از متن

کد نمایش اطلاعات قسمتی از متن کد نمایش اطلاعات قسمتی از متن با عرض سلام خدمت کاربران کدبازان -کد فوق یکی از کدهای بسیار کاربردی در تمام زمینه ها میباشد که کارکرد کد به این صورته که بعد از رفتن ماوس روی قسمت مشخص شده متن اطلاعات ان به شکل …

کد نمایش اطلاعات لینک و متن در سایت

کد نمایش اطلاعات لینک و متن در سایت کد نمایش اطلاعات لینک و متن در سایت یکی از کدهای بسیار کاربردی در سایت میباشد که پس از رفتن نشانگر موس روی قسمت مشخص شده متن, اطلاعات ان متن نمایش داده خواهد شد. شما میتوانید با ویرایش قسمتهای مشخص شده یه …