کد نمایش ساعت ساده در سایت

کد نمایش ساعت ساده در سایت کد نمایش ساعت ساده در سایت کد فوق یکی از کدهای بسیار بسیار ساده برای نمایش ساعت در قسمتهای مختلف سایت میباشد که شما میتوانید کد ان را از ادامه مطلب دانلود کرده و در سایت و یا وبلاگ خود قرار داده.این کد با …