کد نمایش عکس با رفتن روی قسمتی از متن

کد نمایش عکس با رفتن روی قسمتی از متن کد نمایش عکس با رفتن روی قسمتی از متن با این کد شما میتوانید یک گالری مخفی در گوشه ای از سایت ایجاد کنید کلا هر چی که به ذهنتون برسه میشه باهاش انجام داد.مثلا حساس کردن قسمتی از متن و …