کد نمایش پیام بالای سایت با دکمه بستن

کد نمایش پیام بالای سایت با دکمه بستن کد نمایش پیام بالای سایت با دکمه بستن با این تیکه کد یک پیام ب صورت شناور در بالای سایت برای کاربرانتان ب نمایش بگذارید و با دکمه بستن به کاربران خود این امکان را بدید که اگه تبلیغ مزاحم کارشون بود …

کد کلیک روی تصویر و نمایش پیام

کد کلیک روی تصویر و نمایش پیام کد کلیک روی تصویر و نمایش پیام این کد در قالب جداگانه و یا صفحات جانبی و … سایت و وبلاگ قرار گرفته و بعد از کلیک کردن کاربر روی تصویر  متن از قبل تعیین شده را برای کاربر به نمایش میگذارد.این کد …