کد نمایش جوک تصادفی در سایت

کد نمایش جوک تصادفی در سایت کد نمایش جوک تصادفی در سایت با کد زیر شما میتوانید در سایت خود جوک بصورت رندوم به نمایش در اورید. توجه نمایید که میتوانید با جایگزین کردن ادرس جوک مطلب طنز جوک های پ ن پ دانستنی و … را که از صفحه …