کد ایجاد پرده باز شو در ابتدای لود سایت

کد ایجاد پرده باز شو در ابتدای لود سایت کد ایجاد پرده باز شو در ابتدای لود سایت با این کد شما در ابتدای لود سایت خود میتوانید از یک پرده رنگی ساده و دلنشین استفاده کنید.در کد میتوانید سرعت محو شدن پرده رنگی و ترکیب رنگها را تغییر دهید …

کد ایجا پرده باز شو در ابتدای لود سایت

کد ایجا پرده باز شو در ابتدای لود سایت کد ایجا پرده باز شو در ابتدای لود سایت با این کد یک پرده شبیه به پرده خوش امد گویی در ابتدای ورد به سایت خود نمایش دهید.این کد بسیار زیبا و ساده با css و با کمک java script ساخته شده …