کد ایجاد چشمک زدن ستاره در بکگرند سایت

کد ایجاد چشمک زدن ستاره در بکگرند سایت کد ایجاد چشمک زدن ستاره در بکگرند سایت با این کد میتوانید در بک گرند سایت خود ستاره های چشمک زن را قرار دهید کار کرد کد به این صورته که هر بار در جاههای تصادفی بصورت باز شو باز شده و …

کد پس زمینه متحرک برفی با تغییر رنگ

کد پس زمینه متحرک برفی با تغییر رنگ کد پس زمینه متحرک برفی با تغییر رنگ با این کد شما میتوانید یک پس زمینه زیبا به صورت محرک در زیر بدنه سایت خود داشته باشید.کارکرد کد به این صورته که شما کد رو در هد سایت خود قرار دهید بعد …

اموزش قرار دادن تصویر پس زمینه

اموزش قرار دادن تصویر پس زمینه اموزش  قرار دادن تصویر پس زمینه یکی از اموزشهای کامل برای تمام تغییرات روی پس زمینه میباشد که میتوان از تکرار عمودی,افقی,تمام صفحه کردن,ثابت کردن و..نام برد. برای تغییرات روی عکس پس زمینه سایت میتوانید از css استفاده کنید.شما میتوانید تصاویر پس زمینه را به …

کد ثابت کردن عکس پس زمینه سایت

کد ثابت کردن عکس پس زمینه سایت (کد ثابت کردن عکس پس زمینه سایت)  این کد در هد سایت قرار گرفته و پس زمینه سایت با حرکت اسکرول بار ثابت بوده و حرکت نمیکند. .با دیدن دمو متوجه منظور بنده خواهید شد.شما میتوانید عکس دلخواه خود را با این کد …