کد پیام ورود و خروج سه تایی برای وبلاگ

کد پیام ورود و خروج سه تایی برای وبلاگ کد پیام ورود و خروج سه تایی برای وبلاگ با قرار دادن این کد در قالب سایت شما میتوانید ۳ پیام را پشت سر هم برای کاربر به نمایش در بیاورید.مثلا میتوانید ۳ تا از قوانین و … را برای کاربر …