ابزار گرد کردن دور عکس

ابزار گرد کردن دور عکس ابزار گرد کردن دور عکس این ابزار یکی از ابزار های کاربردی وبمستران است که با این ابزار میتوانند به دور عکس کادر ایجاد نمایند و مقدار گرد شدن دور عکس را نیز به صورت دستی تنظیم کنند.این ابزار برای اولین بار در کدبازان – …

کد ایجاد کادر دور عکس

کد ایجاد کادر دور عکس کد ایجاد کادر دور عکس این کد یکی از ساده ترین کدهایی است که میتوان دور عکس کادر اضافه نمود. این کد چند خطی را میتوانید در نوشته های خود صفحات جداگانه و … استفاده کنید. توجه نمایید در کد شما میتوانید ضخامت کادر را …