کد تکست باکس لرزان کد کادر دور متن

کد تکست باکس لرزان کد کادر دور متن کد تکست باکس لرزان کد کادر دور متنبا این کد شما کادری بصورت نقطه چین دور یک متن با css ایجاد میکنید و متنی درون این باکس به صورت لرزان و یا چشمک زن با javascript کار میکنه برای بهتر متوجه شدن …