کد افقی کردن عکس در سایت

کد افقی کردن عکس در سایت کد افقی کردن عکس در سایت با توجه به درخواست یکی از کاربران در مورد کد افقی کردن عکس در سایت استایل افقی کردن عکس رو براتون قرار میدم که این استایل فقطو فقط در کدبازان – کدستان  انتشار داده شده و نمونه ای …