استایل افقی کردن متن در سایت

استایل افقی کردن متن در سایت استایل افقی کردن متن در سایت با این استایل شما میتوانید متن سایت خود را به صورت افقی در بیاورید.توجه نمایید شما میتوانید با کد زیر متن خود را تا ۳۶۰ درجه بچرخانید و فیکس کنید مثلا در کد زیر کدبازان – کدستان در …