کد افکت متن برای سایت و وبلاگ

کد افکت متن برای سایت و وبلاگ در این پست کد افکت متن برای سایت و وبلاگ را برای شما به نمایش میزارم .این کد در صفحات جداگانه و یا هر قسمتی که بخواهید  ان را به نمایش در اورید قرار دهید.گاهی اوقات برای نمایش متن عنوان سایت و … …