اموزش ایجاد فیدبرنر feedburner

اموزش ایجاد فیدبرنر feedburner اموزش ایجاد فیدبرنر feedburner برای ایجاد فیدبرنر ابتدا باید یک اکانت جیمیل داشته باشین برای ایجاد اکانت گوگل به سایت http://feedburner.google.com رفته و ادرس سایت خود را وارد کنید.مانند تصویر زیر