کد ساخت پرده رنگی در ابتدای سایت

کد ساخت پرده رنگی در ابتدای سایت کد ساخت پرده رنگی در ابتدای سایت باسلام این کد را در هد سایت خود قرار داده و بعد از لود صفحه پرده رنگی روی صفحه را میپوشاند که با یک کلیک محو خواهد شد.این کد شبیه به کد پر ده نمایش میباشد …