کد ایجاد نمودار درصد دار

کد ایجاد نمودار درصد دار کد ایجاد نمودار درصد دار با این کد شما میتوانید نمودار دلخواه خود را ایجاد کنید و رنگ دلخواه را به ان اضافه کنید.برای تغییر درصد در کد کافیه اعداد داخل کد را ویرایش کنید.این نمودار با سی اس اس طراحی شده و کاملا واکنش …