کد ایجاد پیام قبل از حذف فایل درسایت

کد ایجاد پیام قبل از حذف فایل درسایت کد ایجاد پیام قبل از حذف فایل درسایت با این کد شما میتوانید به کاربر این امکان را بدهید که قبل از  حذف کردن فایل  و … خود در سایت اطمینان حاصل کند و بعد از تایید دوباره یک فایل را حذف …