کد تکست باکس لرزان کد کادر دور متن

کد تکست باکس لرزان کد کادر دور متن کد تکست باکس لرزان کد کادر دور متنبا این کد شما کادری بصورت نقطه چین دور یک متن با css ایجاد میکنید و متنی درون این باکس به صورت لرزان و یا چشمک زن با javascript کار میکنه برای بهتر متوجه شدن …

کد تکست باکس ساده textarea

کد تکست باکس ساده textarea کد تکست باکس ساده textarea با این کد شما میتوانید متنی درون باکس قرار دهید مانند عکسی که در زیر برای شما قرار داده ایم.بیشترین کاربرد این باکس برای قرار دادن کد در ان میباشد و یا برای قرار دادن مثلا یک لیست طولانی که …